На 13.02.2020 се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област София. В него участва г-жа Ана Добрева, директор на ЦИПО „ДЕМО 2“ към Сдружение „ДЕМО“ и експерта г-жа Валентина Христова.
Представени бяха промените, целящи оптимизиране на събираните данни, в анкетната карта за провеждане проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Предвижда се на територията на областта да бъдат анкетирани 1306 бр. работодатели – малки, средни или големи предприятия.
Сформирана бе работна група от членове на Комисията по заетостта, която да организира, координира и проведе набирането на информация за потребностите на работодателите  от работна сила в Област София.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top