На 14.02.2020 г. от 11.00 ч. в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе 89-тото заседание на Комисията по заетостта към ОСР-Видин. Участие в него взе управителя на Сдружение "ДЕМО - клон Видин", г-жа Илка Петрова. Основанта цел на събирането бе представяне, обсъждане и съгласуване на предложенията за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г., направени от училищата.

След изслушване презентацията на г-жа В. Асенова, началник на РУО-Видин и направени обсъждания, както и костатираното намаляване броя на учениците след 7 клас със 100 деца в сравнение с предходната учебна година, присъстващите гласуваха единодушно предложенията за план-приема за учебна 2020/2021 г.

Представителят на Дирекция "Бюро по труда" Видин, уведоми присъстващите за анкетирането на  работодатели, желаещи да заявят потребности от работна сила.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top