На 13.02.2020 г.  ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развие на София - град, в което участие ще вземе и  представител на Сдружение "ДЕМО", Ще се обсъжда провеждането на първото  анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Област София за 2020 г..