В гр. Банско се проведе обучителен семинар  от 02 до 04 декември 2019 г. по проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“, изпълняван от Комисия за защита от дискриминация. В него, като представители на Сдружение "ДЕМО"  участваха  Ана Добрева и   Люси Николова. 

Участниците се запознаха с разработените от КЗД национални стандарти за недопускане на дискриминация на работното място, участваха в работни групи, дискусии и др. 

 New Phototastic Collage

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top