Сдружение "ДЕМО" ще участва в разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Включено е в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“, за програмния период 2021-2027 г.  Поименния състав е определен със заповед на директор на Д "Добро управление" в администрацията на Министерски съвет, като Председателя УС на Сдружение "ДЕМО",  г-н Емил Димитров, е от квотата на представителите на организациите, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top