hansoncompass

Ние организираме групови и индивидуални консултации:

  • за подпомагане при формулиране на личен план за кариерно развитие;
  • придобиване на умения за планиране и търсене на работа;
  • мотивация за активно поведение на пазара на труда.

Предоставяме:

  • информационни ресурси, касаещи заетостта.
  • информация необходима за Вашата професионална реализация и кариерно развитие, включително информация относно подходящо образование, обучение или придобиване на ключова компетентност за постигане на необходимите кариерни цели.

Предлагаме Ви:

  • да намерите своята професия;
  • да помогнем при взимане на решения, относно образование, обучение и заетост;
  • да оценим Вашите интереси, ценности, предпочитания за работа;
  • за подготвите документи за кандидатстване за работа.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top