Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Варна

Г-н Димитров, управител на Сдружение ДЕМО – клон Варна взе участие на 20.12.2016 г. в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие. Бе извършена оценка и класиране на фирмите, кандидатствали по схеми "Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора" във Варненска област.

Г-н Димитров, управител на Сдружение ДЕМО – клон Варна ще вземе участие на 20.12.2016 г. в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие. Бе извършена оценка на фирмите, кандидатствали по схеми "Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора" във Варненска област.

Г-н Димитров, управител на Сдружение ДЕМО – клон Варна ще вземе участие на 27.09.2016 г. в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие във връзка с оценка на проекти на регионални програми за заетост и обучение

На 10 август 2016 г. успешно приключиха дейностите на територията на областите Варна и Добрич, по изпълнението на проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие - КЛИПС“ на БТПП, от Националния план за действие по заетостта 2016 г.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top