Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област Русе ще проведе заседание на 13 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО" клон Русе, чрез своя представител,  ще вземе участие, Ще се обсъжда държавния план прием на учениците в училищата на областта..

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top