Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Русе

 

Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област Русе проведе заседание на 13 февруари 2020 г.  и управителя на Сдружение "ДЕМО" клон Русе, г-жа Марияна Коева,  взе участие. Обсъжда се е бе приет предложения държавен план прием на учениците в училищата на областта.

2020 fevruari Ruse

 

Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област Русе ще проведе заседание на 13 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО" клон Русе, чрез своя представител,  ще вземе участие, Ще се обсъжда държавния план прием на учениците в училищата на областта..

Г-жа Йорданова, управител на Сдружение ДЕМО – клон Русе взе участие на 05.01.2017г. в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие. Бе извършена оценка и класиране на заявките от работодатели по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост за младите хора“.

Г-жа Йорданова, управител на Сдружение ДЕМО – клон Русе ще вземе  участие на 05.01.2017г. в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие във връзка с оценка на заявки от работодатели по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост за младите хора“.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top