На 14.02.2020 г. от 11.00 ч. в се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областният съвет за развитие на Област Пловдив. Участие в него взе управителя на Сдружение "ДЕМО - клон Пловдив". Представени бяха предложенията за Държавен план-прием за държавните и общински гимназии, професионални училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2020/2021 г.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top