Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област Пловдив ще проведе заседание на 14 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО клон Пловдив", чрез своя представител,  ще вземе участие. Ще се обсъжда държавния план прием в училищата на областта..

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top