Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Пловдив

 

На 14.02.2020 г. от 11.00 ч. в се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областният съвет за развитие на Област Пловдив. Участие в него взе управителя на Сдружение "ДЕМО - клон Пловдив". Представени бяха предложенията за Държавен план-прием за държавните и общински гимназии, професионални училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебната 2020/2021 г.

 

Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област Пловдив ще проведе заседание на 14 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО клон Пловдив", чрез своя представител,  ще вземе участие. Ще се обсъжда държавния план прием в училищата на областта..

От 02 до 04 декември 2019 г.  членове  на Сдружение "ДЕМО" ще вземат участие в семинар, касаещ политиките по равенство и недискриминация на работното място, организиран от Комисия за защита от дискриминация.

comingsoon

На 16.10.2019 г.   управителя на Сдружение "ДЕМО" - клон Пловдив, г-жа Даниела Апостолова, взе участие в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развие на Софийска област. Обсъдена бе обобщената информация за резултатите и изводите от проведеното второ за 2019 г. анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Област Пловдив. 

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top