Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Пловдив

На 06.05.2016 г. г-жа Апостолова, управител на клон Пловдив на Сдружение ДЕМО ще вземе участие в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие във връзка с оценка на заявки от работодатели по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост за младите хора“.

На 12.09.2016 г. г-жа Апостолова, управител на клон Пловдив на Сдружение ДЕМО взе участие в Постоянната комисия по заетост към Областният съвет за развитие на област Пловдив. Обсъдено бе разработването на Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив - 2016г. и приета Методика за оценка на проектните предложения.

Г-жа Даниела Апостолова, управител на Сдружение „ДЕМО“ – клон Пловдив, бе включена като официален член на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив.
На 13.06.2016 г. тя взе участие във второто й редовно заседание. В комисията се разгледаха и одобриха оценката и класирането на подадени заявки от работодатели за разкриване на работни места в изпълнение на проект „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 10 август 2016 г. успешно приключиха дейностите на територията на област Пловдив, по изпълнението на проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие - КЛИПС“ на БТПП, от Националния план за действие по заетостта 2016 г.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top