Новини от ЦИПО ДЕМО-2

в град София по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности“. Обучението бе извършено по проект „КРОС“ от Националният план за действие по заетостта за 2017 г. /НПДЗ - 2017 г./.

На 15.03.2016 г. стартира дейността на Център за информация и професионално ориентиране „ДЕМО – 2“ към Сдружение „ДЕМО“. Предлагат се широк кръг услуги /групови или индивидуални/, подпомагащи трудовата реализация на заинтересовани лица.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top