Новини от ЦПО ДЕМО-1

Център за професионално обучение ДЕМО-1 раздаде удостоверения на всички успешно завършили своето професионално обучение лица по професия „Финансист“.

В рамките на 2 месеца бяха обучени 17 курсистa, които със задоволство приеха своите дипломи, обнадеждени, че с получените знания ще имат добра реализация.  

ЦПО ДЕМО- 1 стартира обучение на 17 безработни лица в гр. София по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело". Обучението се изпълнява по проект "КРОС" от НПДЗ-2017г.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top