Новини от Сдружение „ДЕМО“ - Бургас

На 10 август 2016 г. успешно приключиха дейностите на територията на област Бургас, по изпълнението на проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие - КЛИПС“ на БТПП, от Националния план за действие по заетостта 2016 г.

На 24.11.2015 г. с решение № 1 на Бургаския окръжен съд Сдружение ДЕМО регистрира своя клон в гр. Бургас.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top